Mental Fit PrivacyVerklaring

Op deze pagina vind je de privacy verklaring van Mental Fit. Hierin wordt beschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Mental Fit.

00

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom  raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

01

Mental Fit

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Mental Fit. Mental Fit is een sportschool voor de ontwikkeling van mentale fitheid. Bij Mental Fit kun je trajecten volgen om mentaal aan jezelf te blijven werken nadat je bent behandeld voor een burn-out of een depressie. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mental Fit verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Mental Fit, neem dan gerust contact op!

Info@mentalfit.nu. | 06 40 93 78 77 Bij de Postwagen 35 | 5913WC | VENLO Btw. Nr. 858368055B01 | KVK Nr. 70544212

02

DOELGEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mental Fit. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Mental Fit stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Mental Fit. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 1. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mental Fit via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 1. Analytics
  De website van Mental Fit verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden  aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact  te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03

ONTVANGERS

De gegevens die Mental Fit ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Hostnet
  De e-mail van Mental Fit wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.
 3. SoHosted
  De website en back-ups van de website worden gehost bij SoHosted. Gegevens die jij achterlaat op de website van Mental Fit zijn op de servers van SoHosted opgeslagen.

04

OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mental Fit, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@mentalfit.nu
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Mental Fit via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 1. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Mental Fit of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd  naar Mental Fit. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Mental Fit privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Mental Fit ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Mental Fit vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Mental Fit. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Mental Fit. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Mental Fit opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Mental Fit al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op het wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mental Fit vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van j jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Mental Fit niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Mental Fit jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@mentalfit.nu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07

PLICHTEN

Mental Fit verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Mental Fit via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mental Fit de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Mental Fit met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Mental Fit behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mental Fit dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mental Fit te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@mentalfit.nu  Bij de Postwagen 35 | 5913WC | Venlo |

Btw. Nr. 858368055B01  | KVK Nr. 70544212